Είναι βασικό για μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε ένα χώρο όπως αυτός των κατασκευών να είναι τεχνολογικά εξοπλισμένη τόσο σε εργαλεία όσο και σε γνώση.

Η σύγχρονη αντίληψη κατασκευής των κτιριακών έργων απαιτεί βαθιά γνώση των νέων μεθόδων δόμησης καθώς και συνεχή παρακολούθηση και εκπαίδευση στα νέα υλικά, στα νέα εργαλεία, στα νέα προγράμματα.

Σε όλα τα έργα στα οποία συμμετέχει η εταιρία, εκτελούνται ειδικοί εργαστηριακοί και επί τόπου έλεγχοι, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα υλικών κατασκευής.
Έτσι σε συνεργασία πάντα με πιστοποιημένα εργαστήρια πραγματοποιούνται έλεγχοι μελέτης συνθέσεως σκυροδέματος, έλεγχοι νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος, έλεγχος προσθέτων, έλεγχος μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων οπλισμού σκυροδέματος κ.α.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια πρέπει να γίνονται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, με χρήση του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού.

Λόγω της απαίτησης αυτής όμως προκύπτουν πολλές φορές χρονοβόρες και υψηλού κόστους ενισχύσεις στον υπάρχον φέροντα οργανισμό. Για να αποφευχθούν περιττές δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τους ιδιοκτήτες και τον προϋπολογισμό των έργων χρησιμοποιούνται συσκευές υπερήχων για τον έλεγχο της ποιότητας οπλισμού και της πιθανής ύπαρξης ρωγμών, ενώ παράλληλα εκτελούνται και δοκιμαστικές πυρηνοληψίες σε επιλεγμένες θέσεις.Οι πελάτες καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη μελέτη μηχανικοί έχουν σήμερα τη δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο τις αποκρίσεις ενός δομικού φορέα, υπό κλίμακα, σε οποιαδήποτε επιβαλλόμενη φόρτιση (σεισμός, άνεμος, χιόνι, καθίζηση, πρόσκρουση, υδροστατική πίεση κ.α).
Για τη στατική μελέτη των κτιρίων χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα ραβδωτών και επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων με χρήση φασματικών αναλύσεων. Καλύπτεται έτσι όλο το φάσμα των έργων όπως μεταλλικές κατασκευές (EC3), σύμμικτες (EC4), Ξύλινες (EC5), Φέρουσας Τοιχοποιίας (EC6) και βέβαια κάθε είδους κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Για την εκπόνηση σύνθετων μελετών η ERGOCAD επενδύει στην αγορά όλο και πιο εξελιγμένων λογισμικών αρχιτεκτονικής σχεδίασης.

Με τη χρήση του λογισμικού AUTODESK REVIT καθώς και του AYTOCAD 2009 παράγονται οι πιο ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων. To πρόγραμμα REVIT Architecture, το οποίο, είναι δομημένο στη τεχνολογία BIM (Building Information Model) αποτελεί τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα των αρχιτεκτονικών προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης.